Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG – Kiíró – vagyonkezelésében lévő Jászberény 0194 hrsz-ú 34 ha 2777 m2 területű ingatlan a) kivett Ágói-patak megnevezésű alrészletéből 8 ha 9332 m2 nagyságú ingatlanrészt, melyet a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező térképmelléklet tartalmaz.

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 25. napja 9 óra 30 perc


Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás Jászberény.pdf

Pályázati felhívás 2017.doc

bérleti szerződés tervezete.doc

Jászberény 0194 bérlet.pdf

2. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT magánszemély.docx

3. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT cég.docx

4. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx