Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe adja

a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG – Kiíró – vagyonkezelésében lévő Taktaharkány 070/1 hrsz-ú 3 ha 6814 m2 területű kivett töltés megnevezésű ingatlant és a Taktaharkány 070/2 hrsz-ú 1 ha 826 m2 nagyságú kivett töltés megnevezésű ingatlanból 4395 m2 ingatlanrészt, melyet a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező térképmelléklet tartalmaz.

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 26. napja 9 óra 30 perc


Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás Taktaharkány.pdf

Pályázati felhívás 2017.doc

bérleti szerződés tervezete.doc

Taktaharkány_Modell.pdf

2. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT magánszemély.docx

3. sz. melléklet PÁLYÁZATI AJÁNLAT cég.docx

4. sz. melléklet ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx